dimanche 15 avril 2012

"Quero pintar a minha vida de todas as cores, e vou-me lembrar... de ti, e quando chegar o momento, deixa-te levar, deixo-me encantar, deixa-te pintar, na minha sala sob a luz do luar. Perde-te no tempo... deixa-te levar. Pintei o teu corpo numa tela. Esculpi o teu rosto à luz da vela. Pintei o teu corpo... pintei."

Blog desafio, aqui!
not even for a second would I lie to myself. too many things are missing and there's a tear in my eye. it's not a question or an answer, but it will change your mind. we'll be the same tomorrow, we're dancin' as we borrow and sing a song for sorrow